Brittain

blog

/ 02 OKTOBER 2019 / 4apps

Zal Brittannië ooit weer ‘Groot’ worden?

Zonder de intentie om de ernst van Brexit en de mogelijke gevolgen voor het Britse volk te bagatelliseren, is er in elk geval iets goeds uit voortgekomen. Steeds meer landen tonen immers interesse in de Britse politiek, waaronder Nederland. Dat heeft veel te maken met de Engelse stijl van politiek bedrijven, waar zelfs ‘Marvel-helden’ niet worden geschuwd. Wat dat betreft is het in Den Haag maar een saaie boel. Ondertussen tasten bedrijven nog altijd in het duister over de mogelijke gevolgen van Brexit. En wat er op of rond 31 oktober zelf gaat gebeuren.

‘You won’t like me when I’m angry’

Met al het gedoe rondom de uittreding uit de EU en de zoveelste vertraging dreigen de echte problemen van bedrijven op de achtergrond te raken. Problemen die zelfs de ‘Hulk’ niet kan oplossen (mensen vinden Boris Johnson waarschijnlijk niet leuk ‘als hij boos is’, maar de vraag is hoeveel mensen hem nog leuk vinden als hij niet boos is. Dit terzijde). Vooruitlopend op ongunstige scenario’s hebben tientallen Britse bedrijven al een kantoor in Nederland geopend of hun activiteiten geheel of gedeeltelijk naar ons land overgeheveld. Hoewel we hun reactie tot op zekere hoogte begrijpen, en hoe vleiend dat voor ons ook is, zal het voor de economie waarschijnlijk beter zijn als hun voorbeeld niet massaal wordt gevolgd.

Minder productief

Wat de uitkomst rondom de Brexit ook zal zijn, de Britten moeten de gelederen meer dan ooit sluiten om de vele toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Eén daarvan houdt verband met wat we bij 4apps doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat Britse werknemers 15 procent minder productief zijn dan de meeste werknemers in andere G7-landen. Volgens dat onderzoek is dit deels te wijten aan ontoereikende workflow en inefficiënte systemen. Om dit te compenseren, moeten Britse bedrijven aanzienlijke investeringen doen in (slimme) software. De eerste hindernis die moet worden genomen is echter 31 oktober zelf (lees: de Brexitdatum). Hoewel wij voor menig fiscaal probleem wel een oplossing hebben, is het ook voor ons een vraagteken wat er rond deze dag zal gebeuren met bijvoorbeeld zaken als vertraagde verschepingen.

Vertragingen op ‘B-day’

Dat die vertragingen er gaan komen, kun je op je vingers natellen. Eén van de belangrijkste vragen voor bedrijven die goederen leveren aan het VK is welk regime van toepassing zal zijn op deze specifieke zendingen. Zullen goederen die kort voor 31 oktober zijn verscheept maar die het VK op of na 1 november binnen komen nog steeds als intracommunautaire goederen worden beschouwd? Zo niet, dan zal dit flinke gevolgen hebben, zowel financieel (invoerrechten, btw) als op het gebied van documentatie. Zijn uw administratieve systemen flexibel genoeg om onmiddellijk corrigerende maatregelen te nemen? Neemt u een afwachtende of juist een proactieve houding aan? Wij denken sowieso dat het aanleggen van voorraden (stockpiling) rond ‘B-day’ geen slecht idee is. Het enige wat wij van onze kant kunnen doen is nieuwe ontwikkelingen en officiële aankondigingen op de voet volgen. Zodra er nieuws is, bent u de eerste die het hoort! Zonder vertraging.

En hoe zal het verder gaan met Brittannië? Zal het land na de Brexit toevlucht zoeken in protectionistisch gedrag zoals de ‘grote broer’ aan de andere kant van de Atlantische oceaan, of zal Brittannië weer ‘Groot’ worden door de dialoog te kiezen?