The road to mandatory e-invoicing

Indirecte belasting

Een weg vol obstakels richting verplicht elektronisch factureren

4apps group, 27 december 2021

Ondanks de oorspronkelijke bedoeling van de EU om de lokale wetgeving van haar lidstaten te harmoniseren, verschillen de lokale regels en voorschriften nog steeds op vele gebieden. De behandeling van BTW-aangiften en belastingontwijking is slechts één voorbeeld, zij het een belangrijke. Reden te meer om wat licht in de duisternis te laten schijnen.   


B2G, B2B en ‘B2T’

Om in Europees verband tot meer harmonisatie te komen en tegelijkertijd belastingontwijking de kop in te drukken, speelt het verplicht versturen en aan de overheid aanbieden van electronische facturen een sleutelrol. Daar zijn alle EU-landen het wel over eens. Het stadium waarin e-invoicing zich bevindt, verschilt echter per land. Ruwweg volgt e-invoicing een drietal sporen, namelijk B2G (Business to Government), B2B (Business to Business) en zelfs B2T, oftewel Business to Tax authorities. Bij B2G gaat het logischerwijs om facturen voor producten of diensten van of naar overheden die elektronisch bij de bevoegde instanties moeten worden ingediend ter verificatie. Na controle worden de facturen vrijgegeven voor daadwerkelijke toezending naar de betreffende partij.  

Verplicht elektronisch factureren

Dankzij deze werkwijze kan de belastingdienst van elk land al op voorhand min of meer inschatten hoe invivduele btw-aangiften eruit komen te zien. Bij B2B wordt dezelfde procedure gevolgd, maar dan voor facturen tussen bedrijven onderling. In navolging van succesvolle implementaties in Latijns-Amerikaanse landen heeft Italië hierin in 2019 het voortouw genomen. De verplichte e-invoicing geldt momenteel nog uitsluitend voor Italiaanse bedrijven en zal binnen afzienbare tijd ook voor buitenlandse bedrijven gaan gelden. Frankrijk volgt naar verwachting eind 2024 met een indirect systeem, waarbij een tussenpartij alle door bedrijven aangeboden formats in het vereiste format zet en doorstuurt naar de belastingdienst.

Van indirecte aangifte naar rechtstreekse aanslag 

De volgende en ultieme stap in de strijd tegen belastingfraude en -ontwijking zal Business to Tax authorities worden, zoals we het zelf maar even noemen. Daarmee komt een einde aan het zelf traceren en (laten) opstellen van alle onderliggende transacties. In plaats daarvan wordt na ontvangst van alle betreffende e-invoices door de belastingdienst automatisch een aanslag omzetbelasting opgesteld. Zodra alle bedrijven in dit regime meedraaien, kan de belastingdienst met behulp van slimme software, en in toenemende mate met AI, razendsnel bepalen of met elkaar handelende partijen dezelfde bedragen hanteren.         

Standard Audit File for Tax (SAF-T) 

Om ingediende facturen efficient te kunnen controleren, moeten deze worden aangeboden in een standaard formaat. Ook die zijn niet in elk land hetzelfde, al hebben de meeste landen voor Standard Audit File for Tax (SAF-T) gekozen. De software die bedrijven gaan gebruiken om de transacties op elke factuur al vooraf te verantwoorden, is minstens zo belangrijk. Te meer omdat er vanaf dat moment geen tussenpartijen meer zijn die de cijfers nog kunnen opstellen dan wel aanpassen. Je zult er dus ook zelf voor moeten zorgen dat jouw bronsystemen de juiste transactiegegevens genereert. Bovendien dient de software door de belastingautoriteiten gecertificeerd te zijn. 

Los daarvan wil je waarschijnlijk om meerdere redenen, met behulp van een tax systeem bovenop je financiële c.q. ERP-pakket, zo snel mogelijk de impact van de btw kunnen zien. Met itax4apps haalt u deze software en kennis in huis.

Als je meer wilt weten over verplicht elektronisch factureren en/of software hiervoor, neem dan gerust contact met ons op.