VAT Poland

blog

/ 04 april 2019 / 4apps

Polen zegt btw-aangiftes vaarwel

Nu de schijnwerpers al een tijd op de Brexit gericht zijn, bestaat het risico dat andere belangrijke ontwikkelingen in de EU onderbelicht blijven. Zo zijn er in Italië en Portugal al belangrijke veranderingen op het gebied van btw doorgevoerd. Intussen bereiden bedrijven in Polen, en in landen die met Polen zaken doen, zich voor op de introductie van JPK_VDEK. Of zij zouden dat moeten doen. Met deze verandering verschuift de btw van ‘aangiftebelasting’ naar ‘aanslagbelasting’. Met alle gevolgen van dien.

Vereenvoudiging

JPK_VDEK is in zekere zin een vereenvoudiging, wat goed nieuws is. Tot nu toe dienden bedrijven hun btw-aangiftes en -transacties namelijk in twee afzonderlijke SAF-T-bestanden (Standard Audit File for Tax) in, namelijk JPK VAT en JPK-7. Vanaf januari 2020 (verwachte startdatum) kunnen beide echter gezamenlijk worden ingediend in de nieuwe JPK_VDEK-standaard. Dit nieuwe format bestaat uit een ‘btw-aangiftedeel’ en een ‘btw-verantwoordingsdeel’. Door deze maatregel van het Poolse Ministerie van Financiën is het dus niet meer nodig om een afzonderlijke btw-aangifte in te dienen, aangezien het nieuwe dossier alle informatie bevat die momenteel al in de btw-aangifte zijn opgenomen, waaronder:

  • overzicht van het aan de belastingdienst te betalen btw-bedrag
  • terug te ontvangen btw
  • uitgestelde btw

Aanpassingen in EBS

Meer dan ooit moeten alle gegevens ten aanzien van btw-transacties enerzijds en btw-aangiftes anderzijds met elkaar overeenstemmen, aangezien alles voortaan samengevoegd is in één enkel bestand. Het toenemende belang van een sluitende btw-reconciliatie vraagt om aanpassingen in Oracle EBS-systemen. De belangrijkste zijn:

  • een nieuwe, door Oracle aan te leveren, patch installeren die de juiste bestandsinformatie bevat (of zelf de relevante wijzigingen doorvoeren)
  • de EBS-output aanpassen
  • de gegevensuitwisseling met de belastingdienst testen

Fundamentele verandering

Zoals sommigen van u zich wellicht herinneren, was de implementatie van de JPK-bestanden die momenteel in gebruik zijn, ook geen abc’tje. Laat het daarom over aan experts die al eerder met dit bijltje gehakt hebben. Te meer, omdat de overgang van aangifte- naar aanslagbelasting behoorlijk ingrijpend is. Nooit eerder was het zo belangrijk dat alle cijfers vanaf het begin helemaal kloppen. Waarom zou u dan het wiel opnieuw uitvinden als mensen bij 4apps al jaren ‘rondfietsen’? Spring achterop en laat het trappen maar aan ons over! Om een ‘ritje te boeken’ kunt u contact opnemen met Henk Tiesma via h.tiesma@4apps.com.