Nieuwe release itax4apps ondersteunt Roemeense btw-eisen

Nieuwe release itax4apps ondersteunt Roemeense btw-eisen

In itax4apps release 2.4 zijn wettelijke btw-vereisten voor Roemenië toegevoegd ter ondersteuning van het btw-aangifteproces in Roemenië.

Roemenië heeft niet de beste staat van dienst als het gaat om btw-afdracht. Volgens recent onderzoek van de EU kampt het land met een btw-kloof van maar liefst 37%. Hoewel dit percentage de laatste jaren dalende is, blijft het een van de hoogste in de EU. Om dit beter onder controle te krijgen, moet voor elke belastbare transactie in Roemenië waarvoor een factuur wordt opgemaakt een zogenoemd D394-formulier worden ingediend. Dit is een Smart PDF waarin veel gegevens moeten worden verwerkt. Bovendien moeten gedetailleerde in- en verkooptransacties uit het subgrootboek worden overlegd.

Wat is opgenomen itax4apps 2.4?

Concreet is aan de volgende vijf punten in itax4apps 2.4 aandacht besteed:

  1. Boekhouding op kasbasis (de betreffende organisaties betalen pas btw over verkopen nadat de facturen zijn betaald door de ontvangers van de goederen of diensten
  2. Correcties (aangifte en correcties worden in één aangifte gecombineerd)
  3. Niet-terugvorderbare belasting (bruto bedragen en niet-terugvorderbare belastingen moeten in afzonderlijke btw-boxen worden ingediend, in plaats van netto-terugvorderbare belasting, zoals in de meeste landen het geval is).
  4. Grootboekrekeningen inkoop en verkoop (inclusief gedetailleerde transactie-informatie)
  5. Formulier D394 (door de belastingdienst gebruikt voor risico-analyse). Voor dit formulier zijn gegevens vereist die vergelijkbaar zijn met de SAF-T structuren (Standard Audit File for Tax) in Spanje en Polen.
Deel