saf-t

blog

/ 18 augustus 2017/ 4apps

Bent u klaar voor SAF-T? Wij wel!

Tijdens gesprekken met onze klanten over fiscale rapportages uit de Oracle e-Business Suite komt telkens weer ter sprake dat de btw-regelgeving snel verandert. De hoogste tijd voor actie dus.

De Brexit, Golfstaten die ook btw gaan heffen en het fenomeen Standard Audit Files for Tax (SAF-T) zijn hier zomaar wat voorbeelden van. SAF-T is oorspronkelijk door de OESO in het leven geroepen om belastingdiensten eenvoudig toegang te bieden tot relevante gegevens in een gemakkelijk leesbaar formaat. Met als uiteindelijk doel efficiëntere en effectievere belastingcontrole mogelijk te maken. Binnen de EU werd SAF-T al toegepast in Oostenrijk, Frankrijk (op vrijwillige basis), Luxemburg en Portugal.

Zo ‘standaard’ als het lijkt

Talking with our customers about tax reporting from Oracle e-Business Suite it continuously emphasise the fact that VAT regulations are changing rapidly and are changing now! So actions are required.

Brexit, Gulf States that start to implement VAT and Standard Audit Files for Tax (SAF-T) are some examples of this changes.

SAF-T for example was originally created by the OECD to give tax authorities easy access to relevant data in an easily readable format, to allow more efficient and effective tax inspections. Within in the EU SAF-T is currently used in Austria, France (on a voluntary basis), Luxembourg and Portugal.

Spain, Poland and Hungary are adopting SAF-T from July 2017 and discussions on adopting SAF-T have taken place in a lot more countries like Belgium, Croatia, Finland, Germany, Lithuania, Malta, the Slovak Republic, Slovenia and the UK.

Spanje, Polen en Hongarije hebben SAF-T in 2017 omarmd en in een reeks landen zoals België, Kroatië, Finland, Duitsland, Litouwen, Malta, Slowakije, Slovenië, Slovenië en het Verenigd Koninkrijk wordt over invoering van SAF-T nagedacht. Hoewel de naam SAF-T de indruk kan wekken dat het om een ‘standaard’ bestandsformaat gaat, is dat niet het geval. Landen kunnen tot op zekere hoogte zelf bepalen hoe SAF-T wordt toepast. Denk aan vragen als wat er moet worden gerapporteerd, hoe, door wie en misschien wel de belangrijkste vraag: wanneer.

Bestandsformaat is één ding. In Hongarije staat het bestand als zodanig centraal. Volgens een vrij nieuwe wet moeten Hongaarse belastingplichtigen sinds 1 juli 2017 eerst concept factuurgegevens uploaden, wachten op goedkeuring van de belastingdienst en vervolgens pas de factuur aanmaken met behulp van een ontvangen verificatie-ID.

itax4apps

We zijn bij 4apps maar al te blij dat we al jaren bezig zijn met het (verder) ontwikkelen van itax4apps. Hierdoor kunnen we elke verandering, bijvoorbeeld SAF-T, gemakkelijk doorvoeren. Met itax4apps ondersteunen we onze Oracle e-Business Suite klanten met een unieke en complete btw-rapportage tool die de belastingrapportage in alle landen ter wereld ondersteunt.

Met itax4apps kunnen we met een druk op de knop een landspecifieke belastingaangifte genereren op basis van een volledig btw-overzicht. Bovendien krijgen klanten direct toegang tot de volledige audit trail. Itax4apps biedt gedetailleerd inzicht in alle reconciliaties met uw grootboek op basis van inkomsten, af te dragen belasting en voorbelasting, maakt ICP/ICV-overzichten en MOSS-rapportages aan, en…….produceert landspecifieke SAF-T bestanden.