taxes can be evaded

blog

/ 18 maart 2019 / 4apps

Belastingen kun je ontlopen, belastingtechnologie niet…

In navolging van andere bedrijfsprocessen lijkt ook de wereld van belastingen eindelijk toe aan vergaande automatisering. Omdat het een weinig hippe backoffice-activiteit is, duurde het gewoon wat langer. Het kon wel eens een ‘blessing in disguise’ blijken voor menig fiscaal en financieel manager die tot nu toe terughoudend is geweest ten opzichte van fiscale technologie. Hoe dat zit?

Transparantie en naleving

Fiscale technologie verbetert de efficiëntie doordat de betrokken medewerkers zich meer kunnen concentreren op andere taken. Tot zover niks geks. Maar wat te denken van voordelen als meer transparantie en samenwerking, of meer mogelijkheden om uw fiscale processen te verbeteren door het toepassen van analytics of monitoring? Nog niet overtuigd? Dan blijft er nog één reden over die sterk aan populariteit wint: de naleving van fiscale regelgeving.

Inkomstenkloof dichten

In een eerder blog hebben we al uitgelegd dat het Britse belastingprogramma ‘Making Tax Digital for VAT’ van bepaalde bedrijven eist dat zij hun btw-administratie digitaal bijhouden en hun btw-aangiften indienen met behulp van MTD-compatibele software. En dan is er nog het BEPS-project (Base Erosion and Profit Shifting) en het rapportage-initiatief CbC (Coutry-by-Country). Beide zijn in het leven geroepen door de OESO en bevorderen transparantie en grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Als gevolg van beperkte capaciteit enerzijds en anderzijds de toenemende wens om de inkomstenkloof te dichten en belastingontduiking te minimaliseren, zijn overheden over de hele wereld in rap tempo hun technologische en analytische messen aan het slijpen.

Van e-filing tot e-auditing

De mate van digitalisering varieert per land en loopt uiteen van e-filing (het gebruik van gestandaardiseerde elektronische formulieren voor het indienen van belastingaangiften, bijvoorbeeld in Nederland en de VS) en e-accounting (het indienen van boekhoudkundige of andere brongegevens ter ondersteuning van aangiften, bijvoorbeeld in Duitsland en België) tot e-auditing in Rusland en Brazilië. Al met al worden belastingdiensten over de hele wereld steeds ‘intelligenter’ door het toepassen van digitale technologie. Wie weet gaan ze in de nabije toekomst zelfs voorop lopen. De grote vraag voor fiscale- en financial managers is hoe met de nieuwe fiscale regels en digitale rapportageverplichtingen om te gaan.

Verlichting van de ICT-zorgen

Het is verleidelijk om landspecifieke oplossingen voor nieuwe btw-rapportage- en compliance-regelgeving pas te implementeren op het moment dat de nieuwe regels gaan gelden. Als we echter kijken naar het tempo waarin de veranderingen in de verschillende landen plaatsvinden, raden we u sterk aan om nu in elk geval een raamwerk te implementeren en, op het moment dat het actueel wordt, aan specialisten op het gebied van belastingtechnologie te vragen de landpecifieke regels in dat raamwerk op te nemen. Op deze manier krijgen fiscale- en financial managers meer tijd om zich te concentreren op de accuraatheid en compliance van de gegevens, in plaats van telkens betrokken te raken bij ICT-projecten per land.

Als experts op het gebied van fiscale technologie helpen wij u graag om uw ICT-zorgen ten aanzien van btw-zaken te verlichten. Neem gerust contact op met Henk Tiesma via h.tiesma@4apps.com en hij zal u precies vertellen hoe we dat doen.